Usluge

 

  • Održavanje dvorišta
  • Čišćenje objekata
  • Pranje stakla
  • Mašinsko čišćenje
  • Generalno čišćenje
  • Čišćenje snijega
  • Specijalno čišćenje
  • Pranje tepiha